Over Redders, Aanklagers en Slachtoffers

 • Heb je het gevoel dat situaties je overkomen
 • Bekruipt je de gedachte ‘daar gaan we weer!’ Uit ervaring ken je de afloop
 • En over de afloop heb je hoe dan ook een slecht gevoel
 • Je hebt jezelf niet helemaal dóór in deze ongrijpbare situaties

Dan is er sprake van een voorspelbare interactie tussen jou en  de ander, waar jij zelf onbedoeld een rol in speelt. De training is er op gericht kennis en inzicht hierover op te doen. Bewustwording over je eigen rol en die van de ander geeft je een keuze hoe het anders kan. Je hebt meer invloed dan je denkt!

Irritatie, je leermeester

Ervaar je regelmatig

 • Gedrag dat je eigenlijk niet kunt uitstaan
 • Gedrag waardoor je automatisch in verweer gaat
 • gedrag waardoor je jezelf terugtrekt
 • Gedrag waar je met een boogje om heen loopt

Deze ervaringen bieden  jou een concrete aanleiding om te leren over jezelf. Dat klinkt wellicht als een utopie, maar je zult merken dat achter jouw irritatie een logisch verhaal schuilgaat. Zodra je je bewust bent van dit verhaal, zet je als vanzelf een nieuwe ontwikkeling in gang. Bewustwording kun je niet terugdraaien!

Vorm geven aan je eigen waarden

Waardevol -Op waarde schatten – Eigenwaarde – Minderwaardig – Waardeloos

Dit zijn woorden die voor ons als mens wezenlijk van betekenis zijn, al staan we hier vaak onvoldoende bij stil. Waarden vertellen ons wie we in wezen zijn, waar onze grenzen liggen en waar we voldoening uit halen. En heel belangrijk, ze zijn bepalend voor ons gevoel van eigenwaarde. En daaraan gekoppeld het vertrouwen in onszelf. Zelfvertrouwen  maakt dat we vertrouwen op ons vermogen om adequaat om te gaan met onverwachte situaties. Nieuwe situaties aangaan in plaats van vermijden!

 • Wil je meer leren over welke waarden voor jou belangrijk zijn
 • Wil je je gevoel voor eigenwaarde versteken
 • Wil je winnen aan zelfvertrouwen

Geef je dan op voor deze training.

N.b. Deze training is ook geschikt voor teams ,om de organisatiewaarden te verbinden met de eigen waarden, waardoor deze meer gedragen zullen worden.

Praktisch

Elke training bestaat uit 3 groepsbijeenkomsten met een tussentijdse individuele sessie, ter verdieping van de opgedane ervaringen  tijdens de trainingsdagen.

Aan deelname gaat een intakegesprek vooraf.

Groepsgrootte: max. 6 personen
Dit om optimaal te kunnen aansluiten bij de individuele vragen van de deelnemers. We maken gebruik van video-feedback.

Start: bij voldoende deelname