Leergang Succesvol coachen

Werken aan een onomkeerbare verandering

Wil jij als  begeleider:
 • effectief leren werken afweergedrag? Denk hierbij aan: uitstelgedrag, ongeduld, coalitie, jezelf wegcijferen, perfectionisme, dominantie, terugtrekken, redden, aanklagen, altijd kritiek geven etc.
 • diepgaand begrijpen hoe emoties in de praktijk werken en alle aspecten die hiermee verbonden zijn? Hoe je ze kunt ontrafelen, de betekenis gaan begrijpen en daardoor ruimte kunt creëren voor een nieuwe ontwikkeling?
 • bij voorkeur werken met  praktische theoretische inzichten?

Dan past deze training bij jou!

Werkwijze Van Moeten naar Willen

Mijn werkwijze  kenmerkt zich door je zelf als coach open te stellen voor wat zich in het hier en nu voordoet. Dit oogt als een eenvoudige aanpak. Maar schijn bedriegt. Het vraagt, dat we onze (voor)oordelen, aannames, ongevraagde adviezen en de drive om het goed te moeten doen, achterwege laten. Dat vereist oefening! De praktische theorie die ik hanteer is volgend ten aanzien van het proces. Wanneer je er vanuit openheid voor je cliënt kunt zijn, creëer je als vanzelf een gelijkwaardige en vertrouwensvolle werksituatie. (zie  de video’s Hoe het werkt en Moeten of Willen)

In de training besteden we specifiek aandacht aan:

 • (meer) procesgericht leren werken
 • relationele aspecten in de begeleiding
 • het creëren van helderheid over motivatie, doel en verantwoordelijkheid
 • complexe situaties terugbrengen naar die eenvoud die daarin besloten ligt
 • stilstaan bij wat er is om beweging in gang te zetten
 • de waarde van het onderscheid kunnen maken tussen middel en doel
 • bewust gebruik te maken van het gegeven dat kleine stappen een groots effect
 • eigen waarden als belangrijke leidraad in de ontwikkeling
 • zelfkennis opdoen over dat  wat bij jou hoort  en wat bij de ander
 • effectief inzetten van je kennis, je kunde en je persoonlijke ervaringen
 • handvatten krijgen om  je eigen huiswerk (blijvend ) te doen

Eigenheid

Je bent als begeleider je eigen instrument. Een belangrijk onderdeel van deze leergang is je bewust te worden van jouw specifieke coaching kwaliteiten. Je leert deze kwaliteiten op waarde schatten en gericht in te zetten in je werk.Er is maar één coach zoals jij!

Praktisch

De Leergang bestaat uit  2 jaargangen. Elk jaar bestaat uit 11 bijeenkomsten, verspreid over 12 maanden met 11 tussentijdse individuele sessies. Deze tussentijdse sessies zijn bedoeld ter verdieping va de  opgedane ervaringen tijdens de groepssessies. Je krijgt volop gelegenheid om op praktische wijze mét en ván elkaar te leren. Aan deelname gaat een intakegesprek vooraf.

Het eerste jaar staat in het teken van het effectief leren werken met afweergedrag.

Het tweede jaar staat in het teken van het diepgaand begrijpen van emoties.

Je krijgt in elke bijeenkomst praktische  theorie  aangereikt. Deze vormen een logisch geheel waarmee het eenvoudig wordt, om menselijke processen te doorgronden. Juist deze kennis en de daarmee verworven inzichten maken het gemakkelijk om procesgericht te werken. Zo zet je op organische wijze een ontwikkeling in gang.

Voor:

Coaches/Hulpverleners/Intern begeleiders\ Vertrouwenspersonen/Managers

Inhoudelijk

 • Een gedegen start
 • De dynamiek tussen mensen
 • Overlevingsgedrag
 • Externalisatie
 • Allergieën
 • Werking van emoties
 • Begeleiding bij burn-out
 • Kunst van het vragen stellen

Reden van aanmelding

Bob: Als coach is het belangrijk aan te sluiten bij het verhaal van de ander. Om dit zo goed mogelijk te doen, blijf ik leren.

Martin: Ik wil graag als interne coach mijn collega’s ondersteunen in hun ontwikkeling

Carolien: Als coach wil mijn eigen antwoorden vinden, dan beklijft het waardoor stap voor stap mijn doelen kunnen worden bereikt.

.Dit boek wordt tijdens de training uitgereikt.