Home Coaching Training Om te lezen Jaartraining Lia Breg Contact / Route
Praktijk voor innerlijk leiderschap
Training en Coaching voor organisaties en particulieren
Visie en Werkwijze Kennis en inzicht doorgeven is voor mij een belangrijke drijfveer in mijn werk. Het doel is bewustwording vergroten over het hoe en waarom van ons gedrag. Wanneer we ons meer bewust zijn van wat we doen en waarom we dit doen, zelfs als we er niet gelukkig van worden, komt er ruimte om nieuwe keuzes te maken. Kunnen kiezen biedt ons de vrijheid om meer te doen wat bij ons past. En daarmee brengen onze uniciteit als mens tot uitdrukking. Dit pad van Moeten naar Willen zoals ik het noem, doorlopen we paradoxaal genoeg door stil te staan en betekenis te geven aan wat zich concreet in het hier en nu voordoet.
Naast individuele-, loopbaan- en relatiebegeleiding is het mogelijk om deel te nemen aan een training op maat. Deze trainingen onderscheiden zich van grootschalige trainingen doordat er wordt gewerkt in een kleine groep waarin alle werkvormen in dienst staan van de leervragen van de deelnemers. Bovendien worden de  trainingsdagen afgewisseld met individuele sessies. Deze sessies hebben als doel de ervaringen opgedaan  
 Coaching  Personal coaching   Loopbaancoaching Relatiebegeleiding Trainingen op maat Jaartraining                           Communicatie
Lia Breg consultancy Hoorneweg 16D 3881 NK  Koudhoorn ( Gem. Putten ) Tel. 0577 - 460548 Mob. 06 - 43902964
  Werkvormen    Interactie    Communicatie      Creativiteit    Aandachtstraining
Boek: Van Moeten naar Willen
Boek: Over Leven levenswijsheden in een notendop.
Lezing Over Leven De lezing gaat over de gewone gedragsmatige dingen waar we als mens tegen aan lopen. Gedrag waar we moelijk   grip op krijgen, gedrag dat niet effectief is, gedrag dat in een kringetje ronddraait. Ik noem dit overlevingsgedrag. Denk   bijvoorbeeld aan: perfectionisme, faalangst, een sterke controlebehoefte, slachtoffergedrag, redderdsgedrag of schuldgevoel.   Het doel is je te informeren en te inspireren om dit vaak ingewikkeld lijkend gedrag weer terug te brengen naar   waar het eigenlijk om gaat. Tijdens de lezing  staan we op een luchtige én inhoudelijke wijze stil bij de vragen: hoe   ziet dit gedrag er uit, wat zit er onder en wat is het perspectief. Wanneer we de essentie hiervan begrijpen, wordt   het gemakkelijker om een effectieve bijdrage te leveren aan de beoogde ontwikkeling van de cliént/medewerker.    De lezing  kan op maat  worden ingepast en qua onderwerpen aangepast als onderdeel van een teamdag.   Doelgroep: coaches, hulpverleners, begeleiders, leerkrachten, managers en voor een ieder die meer inzicht en grip   wil krijgen op dit gedrag.  
Training en coaching
De Lezing duurt ca 2 1/2 uur
Lees : Over Leven  
Kernwoorden  Luchtig  Inhoudelijk  Inzicht   Gedichten  Uitwisseling  
tijdens de groepsbijeenkomsten te verbinden met het pesoonlijke verhaal. Deze werkwijze maakt het mogelijk  om in relatief korte tijd eigen leerdoelen te realiseren.