Jaartraining

Van Moeten naar Willen

Wil jij..

  • weten wat je echt wilt en de moed mobiliseren om stappen te ondernemen
  • je vrijer voelen om je behoeften en gevoelens tot uitdrukking te brengen
  • ook in spanningsvolle situaties gericht kunnen blijven sturen op eigen doelen
  • meer plezier halen uit je werk, en mede daardoor je energieniveau op peil houden
  • je kennis en inzicht over de dynamiek tussen mensen verder ontwikkelen

Dan geeft deze training je de kans om je persoonlijke leerdoelen te verwezenlijken. Zodra we de belemmeringen hebben getransformeerd in een kracht die vóór ons werkt, houdt het ons niet meer bezig. We staan er niet meer bij stil. Het nieuwe wordt weer gewoon.

De Jaartraining staat garant voor zo’n ontwikkeling. We realiseren een doorgaand leerproces door afwisseling tussen praktisch werken en inzicht gevende theorieën. Je leert over de samenhang tussen denken, voelen en doen en over het effect van jouw gedrag op de ander. We staan uitgebreid stil bij wat er is, hoe het werkt en hoe het anders kan.

De opzet van de training zorgt er voor dat we in korte tijd onomkeerbare stappen kunnen zetten.

Praktisch

Deze jaartraining bestaat uit 11 trainingsdagen verspreid over een jaar en 11 tussentijdse individuele sessies. Aan deelname gaat een intakegesprek vooraf

Groepsgrootte: max. 6 personen
Dit om optimaal te kunnen aansluiten bij de individuele vragen van de deelnemers. We maken gebruik van video-feedback.
Start: bij voldoende deelname

Reacties op deelname aan de Jaartraining:

“Het opent mijn ogen, er ontstaat ruimte”
“Diepgaande training over gedrag, emotie, interactie”
“Een bijzondere zoektocht onder deskundige begeleiding”
“Nooit meer naar hoe het was”
“To the point, no nonsense”
“Na jaren nog steeds effect op mij als mens en in mijn werk”

Dit boek wordt tijdens de training uitgereikt.