Home Coaching Lia Breg Contact / Route
Studie/ Kennis/ Vaardigheden / Persoonlijke ontwikkeling Indien je kennis wil toeëigenen vanuit Moeten ben je gericht op hetgeen nog niet goed (genoeg) is. Dit beperkt je nieuwsgierigheid naar wat echt bij jou past en daarmee je openheid en je positief kritische houding. Het leidt tot adaptatie van een nieuwe verbeterde versie van het eigen verhaal. Leren vanuit (graag) Willen maakt dat je gezond kritisch kunt zijn ten aanzien van de aangeboden lesstof, je bent gericht op het ontwikkelen van jouw specifieke talenten en je durft  je innerlijke authoriteit te laten gelden. Het pad van Moeten naar Willen legt het fundament om op deze wijze je toekomstige ontwikkelingen vorm te kunnen geven.
Over Moeten en Willen
Training
Lia Breg consultancy Hoorneweg 16D 3881 NK  Koudhoorn ( Gem. Putten ) Tel. 0577 - 460548 Mob. 06 - 43902964
Praktijk voor innerlijk leiderschap
Om te lezen
Moeten De aandacht en energie richten op hoe we zouden moeten zijn, leidt tot aanpassing aan een ideaalbeeld over onszelf of aan een beeld waaraan we naar onze omgeving willen voldoen. Dit zet aan tot niet-authentiek gedrag dat we o.a. herkennen aan:
vermijding van lastige situaties blokkeren waar je zou willen presteren afwijzing van het onbekende jezelf en de ander onder druk zetten onbalans in je energie de bekende vicieuze cirkel gevoelens van onmacht en ongelijkwaardigheid vasthouden aan het eigen gelijk controle
authenticiteit innerlijke vrijheid begrijpen wat je beweegt loslaten van oordelen gelijkwaardigheid  emotionele en fysieke balans gericht op ontplooiíng en creativiteit objectiviteit
Jaartraining van Moeten naar Willen  De jaartraining staat in het teken van de transformatie van Moeten naar Willen. De ervaring leert dat deelname aan de training je in staat stelt om alle aspecten van (graag\) Willen krachtiger tot uitdrukking te brengen.
(graag) Willen (graag) Willen verbindt ons met onze authenticiteit. Dit merk je doordat je een gevoel van innerlijke vrijheid ervaart om te mogen zijn wie je bent, openstaat voor nieuwe ontwikkelingen en met enthousiasme je werk kunt doen om daarmee je kernkwaliteiten tot uitdrukking te brengen. Kenmerkend voor Willen zijn o.a.: