Home Coaching Training Om te lezen Jaartraining Lia Breg Contact / Route
Praktijk voor innerlijk leiderschap
Training en Coaching voor organisaties en particulieren
Visie en Werkwijze De rode draad in mijn werk, is de ciënt te leren begrijpen wat hem beweegt. Hoe meer we onszelf begrijpen, hoe minder we oordelen over onszelf en over de ander. Hoe minder we onszelf en onze omgeving met onze oordelen onder druk zetten, hoe meer ruimte we creëren om de realiteit in ogenschouw te nemen. Het overdragen van kennis en inzicht over de samenhang tussen denken, voelen en doen maakt dat de cliënt op essentieel niveau zelfkennis opdoet. Geleidelijk wordt dan zichtbaar en voelbaar wat in oorsprong al aanwezig is: wie de persoon in wezen is, met al zijn unieke kwaliteiten. Vanuit innerlijke vrijheid wordt het eenvoudig om bewuste keuzes te maken die recht doen aan hetgeen in deze fase van zijn leven belangrijk is.  Dit ‘nieuwe’ eigene voelt zeer krachtig en zal ook als zodanig door de omgeving worden (h)erkend.   Anders gezegd, je kunt je energie inzetten om te voldoen aan welke standaard dan ook óf innerlijke vrijheid ontwikkelen om je authenticiteit tot uitdrukking te brengen. Dit pad, van Moeten naar Willen zoals ik het noem, doorlopen we paradoxaal genoeg door stil te staan en betekenis te geven aan hetgeen zich concreet in het hier en nu voordoet.
Naast individuele-, loopbaan- en relatiebegeleiding is het mogelijk om deel te nemen aan een training op maat. Deze trainingen onderscheiden zich van grootschalige trainingen doordat er wordt gewerkt in een kleine groep waarin alle werkvormen in dienst staan van de leervragen van de deelnemers. Bovendien worden de  trainingsdagen afgewisseld met individuele sessies. Deze sessies hebben als doel de ervaringen opgedaan  
.
Lia Breg consultancy Hoorneweg 16D 3881 NK  Koudhoorn ( Gem. Putten ) Tel. 0577 - 460548 Mob. 06 - 43902964
  Werkvormen    Interactie    Communicatie      Creativiteit    Aandachtstraining
Boek: Van Moeten naar Willen
Boek: Over Leven levenswijsheden in een notendop.
Interactie Gedrag biedt een concrete ingang om zelfkennis op te doen.Gedrag laat zien hoe je jezelf in het hier en nu tot uitdrukking brengt. Gedrag is de schakel tussen binnen en buiten. Gedrag, daar kun je niet omheen!
Nieuw
tijdens de groepsbijeenkomsten te verbinden met het persoonlijke verhaal. Deze werkwijze maakt het mogelijk om in relatief korte tijd de leerdoelen te realiseren.     
Training en coaching